fbpx

Dziga Vertov Man Cine Eye

Dziga Vertov Cine Eye

A still from Dziga Vertov’s film Man with a Movie Camera

Pin It on Pinterest